טופס הצטרפות לארגון - שלב 1

אני מצהיר/ה כי הנני מצטרף/ת לארגון הגננות המחנכות(ע"ר 58-0553576 להלן:"הארגון") החל מהיום. הנני מתחייב/ת- כחבר/ה בארגון גננות המחנכות, לקבל עלי את כל ההחלטות של מוסדות הארגון ואת מרותם ולא לפעול נגד הארגון ומטרותיו. עם הודעת הצטרפותי לארגון הגננות המחנכות, הנני מבקש/ת להצטרף לעמותה הפדגוגית, קראתי את תקנון העמותה ואני מצהיר/ה כי הנני מסכים/ה לתוכנו.

עמותת המורים, לקידומו של עו"ה - הצטרפות ללא עלות
אני הח"מ מצהיר/ה בזה כי הנני רוצה להצטרף כחבר/ה בעמותה הפדגוגית מיוסדו של ארגון המורים העל היסודיים.הנני מיפה את כוחו של ארגון הגננות המחנכות להעביר את הודעת ביטול החברות להסתדרות המורים.
לא ניתן להיות חברה בשני ארגונים בו זמנית!לקריאת התקנון לחץ\י כאן